Προγραμματισμός

Σχετικά με HTML λίστες σε Internet Explorer 7

Ο Microsoft Internet Explorer 7 (IE για συντομία) δόθηκε στο κοινό στα τέλη του 2006 και αντικαταστάθηκε από τον Internet Explorer 8 στις αρχές του 2009. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει τίποτα για το 5.07% του πληθυσμού παγκοσμίως (στην Ελλάδα 3.14%) που τον χρησιμοποιεί ακόμα, κι εδώ μπαίνω εγώ, αφού ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής μου δουλειάς αναλώνεται στο να αναγνωρίζω προβληματικές συμπεριφορές του παρωχημένου αυτού browser και να βρίσκω λύσεις. Και παρ' όλο που κάνω αυτή τη δουλειά αρκετά χρόνια τώρα, ακόμα βρίσκω… ιδιαιτερότητες!
Διαβάστε περισσότερα…